Saltar a continguts

Centre Recreatiu Empordanès de Vilatenim

Navegació

Menú principal

Local social

Imatge de complement
Ampliar imatge
LOCAL SOCIAL
Construcció i reformes
Història.

Després de llargues gestions, el mes de gener de 1.946 s’aconseguí un acord amb els propietaris d’un terreny situat al camí de la Rutlla, amb façana a la carretera de Roses, propietat del Sr. Josep Gou i Montalat i la seva Sra. Concepció Tarrés i Pujol, pel qual es comprometien formalment a la cessió gratuïta a favor de l’entitat, d’un terreny a l’esmenta’t domicili.

Ja amb terreny propi, es féu el projecte de l’edifici i es comença a bastir-lo. La família Carreras, que tenia una bòbila a Figueres, va regalar els rajols i nombrosos veïns hi aportaren jornals de feina, i altres diners en efectiu.

El 28 de gener de 1.946, començaren les obres del local i el 29 d’agost del mateix any el local va ser inaugurat.
Cairats defectuossos
Ampliar imatge
Obres taulada
Ampliar imatge
Obres taulada
L’exercici 1.987, es realitzen unes obres de millora del local social, canviant els cairats de fusta per bigues de ferro, amb l’aportació de 5.000 pessetes per part de l’Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona, la resta va ser sufragada pels socis de l'entitat.

Alguns socis de l'entitat varen col·laborar amb mà d'obra pintant les vigues de ferro.
INSTAL·LACIÓ DE CEL RAS
L’exercici 1.999, l’ajuntament de Figueres instal•la el desitjat cel ras, per tal de conmemorar el cinquantè anniversari de l'entitat. A més es va celebrar el vint-i-cinquè anniversari de l'elecció i proclamació de la Pubilla de Vilatenim.
Imatge de complement
Ampliar imatge
Imatge de complement
Imatge de complement